k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Podivná Wikipedie 2

3. 3. 2020 — k47

Dneska se dlouho ne­zdr­žím & jen sem hodím něco z po­divné wi­ki­pe­die po­sled­ních dnů/týdnů/měsíců:

Na wi­ki­pe­dii je všechno. Nemám na mysli jen to, že v com­mons vedou jedno album zcela vy­hra­zené kočkám hle­dí­cím do­prava a další těm hle­dí­cím doleva, ale třeba taky seznam se­znamů věcí po­va­žo­va­ných za ne­ob­vyklé.

Na­ko­nec něco váž­něj­šího:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz