k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co najdete pod kamenem

8. 5. 2020 — k47

Minule jsem tu pon­ti­fi­ko­val & ur­go­val, že v ka­ran­téně, když svět spí, je ide­ální čas začít z makro-fo­ce­ním. Aby to ne­vy­pa­dalo, že kážu vodu & piju víno, vyšel jsem na za­hradu, začal zvedat kameny a hledat něco za­jí­ma­vého pro makro­sko­pické zvět­šení. Viděl jsem straš­livé a od­porné věci, v ne­při­ro­ze­ném zvět­šení sle­do­val žížalu právě vy­ko­ná­va­jící po­třebu. Co se děje, mi došlo až za malou chvíli a… hmm… přesně tak bych čekal a zá­ro­veň přesně tohle jsem nikdy ne­chtěl vidět. Roz­hodně ne tak zblízka.

Pod dalším ka­me­nem se scho­vá­val tenhle prťavý švihák s ulitou na první pohled příliš velkou pro jeho tělo. Zcela za­lezlý v ulitě vy­pa­dal jako nějaký starý kokon bez života, vy­str­čil hlavu, až když jsem ho pře­stě­ho­val na kámen pro lepší in­spekci. Šneci a hle­mýždi jsou fajn tvo­rové, nikdy ve spěchu & vždy doma.

Jinak to bude buď zá­vor­natka drsná (clausi­lia dubia) nebo vře­te­natka obecná (alinda bi­pli­cata).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz