k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Oči v plamenech

18. 8. 2020 — k47

Před ně­ja­kou dobou jsem z důvodů, které mi teď ne zcela dávají smysl, koupil čtyři 12.5W LED čipy. Takový dro­be­ček o ve­li­kosti nehtu vyzáří 1750 lumenů, jako kdyby se ne­chu­me­lilo. Pro srov­nání dle moud­rosti wi­ki­pe­die má běžná 60W žá­rovka sví­ti­vost 14.5 lumenů/W, celkem něco kolem 870 lm. Tenhle prťavý LED čip září 2× víc s 5× nižší wat­táží. Dá se pro­vo­zo­vat z ně­ko­lika AA ba­te­rií se step-up kon­ver­to­rem, který napětí zvedne na do­po­ru­čo­va­ných 35V. Že je to síla, vím na vlastní smysly, při za­po­jo­vání mi to pár­krát blesklo do očí & teď jsem z toho slepý. A to jsem koupil rovnou čtyři.

Pů­vodně to bylo za­mýš­lené buď jako srdce dal­šího bi­zar­ního makro světla nebo obecné světlo na foťák, ale když jsem to zažil na vlastní spá­lené sít­nice, nejsem si úplně jistý, jestli to ne­skončí kla­si­fi­ko­vané jako zbraň.

Když tam ale je va­ri­a­bilní step-up, voltáž se dá upra­vit, což změní, jak moc LEDky svítí. Kdysi jsem měřil vztah vol­táže do DIY makro světla na ex­po­ziční časy.

Stačí trochu ubrat a sví­ti­vost spadne dras­ticky. Taky je možné volty přidat pro extra páru, ale o tom radši ne­bu­deme mluvit, nebo mi sem vletí in­spekce OSN a začne gri­lo­vat, kam jsem scho­val zbraně hro­mad­ného ničení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz