k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #36 - Strom

20. 1. 2020 — k47

Brodil jsem se mlhou, která spo­ly­kala všechny ho­ri­zonty světa a táhla se od nicoty k nicotě, po cestě skrz zoraná pole, jež mohla jako utr­žený ostrov plout kos­mic­kým oce­á­nem a ne­do­zvě­děl bych se to dřív, než bych pře­padl před okraj kry, pár kroků a pak hradba mléčně šedé nicoty, ticho, jako kdyby mlha spo­ly­kala i všechny zvuky světa, ani moje kroky nebyly slyšet, kráčel jsem po trav­na­tém snu. Z šumu vy­stu­po­val jen osa­mo­cený strom upro­střed bub­liny světa, Yg­gdra­sil, hlavní osa toho všeho, jeho hořeny musí po­hro­madě držet svět…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz