k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

V mlze

7. 11. 2020 — k47

Shodou náhod je to na den přesně rok, co ne­ko­nečné lesy a roz­bahněná pole v okolí Cely spo­ly­kala ne­pro­nik­nu­telná mlha. Letos taky když jsem viděl, jak bílá prázd­nota začíná po­hl­co­vat svět za okny, sbalil jsem foťák, sedl na kolo (bylo nejdřív nutné pro­vést rychlý zákrok WD-40, rez se uká­zala tam, kde by neměla) a vy­ra­zil do terénu, zá­vo­dit s rychle kon­čí­cím dnem. Všechno, i ty nej­fád­nější, nej­nud­nější a nej­zby­teč­nější ob­jekty nad kte­rými se vám chce plakat zou­fa­lostí nad jejich le­tar­gic­kou prů­měr­ností, vy­pa­dají lépe, když napůl vy­stu­pují z bub­liny šedého ticha. Je z nich cítit nádech ne­u­r­či­tého ne­bez­pečí, nos­tal­gie, samoty…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz