k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Minipavouci

14. 5. 2020 — k47

Život je krásný. Život je zázrak. Když někdo při­vede nový život na svět, je to vždy důvod k oslavě. Včetně snůšky pa­vouků, které jejich matka za­ne­chala na­le­pené na stěně, aby se promptně po­skytla jako jejich po­trava. Nebo něco na ten způsob.

Křižák obecný (Ara­neus di­a­de­ma­tus)

Tihle prťaví os­mi­nožci na stěně, vy­fo­ceni krátce před­tím, než se udu­sili k smrti vlivem che­mic­kých zbraní, jsou ofi­ci­álně příliš malí. Žádný ob­jek­tiv, který mám při ruce, nemá do­sta­tečné roz­li­šení, aby pre­cizně vy­kres­lil všechny de­taily no­ži­ček a očí a tak to buď splývá do ne­u­r­čité masy nebo je to naopak pře­ostřené ve snaze vy­táh­nout aspoň nějaké de­taily a ani jedna va­ri­anta není dobrá.

Ještě mě napadá, že bych asi měl začít va­ro­vá­ním pro arach­no­fo­biky. Pozdě. Sakra.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz