k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Chroustek letní

1. 7. 2020 — k47

Nikdy není pří­jemný pocit, když už-už usí­náte a v tom vás něco pro­budí. Tím horší, když to zní, jako kdyby lož­nicí pro­lé­tá­vala he­li­kop­téra s ne­do­stat­kem ke­ro­sinu. Bzzzzz, bum. Bzzzzz, buch.

Chrous­tek letní (Am­phi­mallon sol­sti­ti­ale)
Chrous­tek letní (Am­phi­mallon sol­sti­ti­ale)

To jen další brouk, chrous­tek letní, v noci za­blou­dil do Cely.

Wi­ki­pe­die o něm říká: Ne­do­káží se dobře ori­en­to­vat, proto létají ne­motorně a často na­rá­žejí do růz­ných před­mětů, po­pří­padě padají na zem nebo do vody a co jsem viděl, tak to sedí. Dva­krát vrazil do stěny a pak radši pře­stal létat. Když jsem ho lo­ka­li­zo­val a začal fotit, blesk ho zcela pa­ra­ly­zo­val. Zce­pe­nělý ležel na stole, po­hu­po­val se na ku­la­tém břiše, nohy plan­daly kolem.

Jméno am­phi­mallon sol­sti­ti­ale mu při­dě­lil kdo jiný než Linné.

Jinak srov­nejte fotky s po­sled­ním brou­kem. Ty dnešní vy­pa­dají mnohem líp i když ob­jek­tiv a makro trubky zů­staly stejné. Všechno záleží na světlu. Na mini-chrousta jsem vy­táh­nul blesk, proto bylo ISO a šum nižší, a na­sa­dil makro clonou, která zlep­šila kon­trast, který pak nebylo třeba do­há­nět di­gi­tálně & ještě tím zvý­raz­nit exis­tu­jící vady.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz