k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Rok bez Majálesu

26. 9. 2020 — k47

Letos z důvodu akut­ních mo­ro­vých ran byly všechny velké akce v uli­cích Města zru­šeny. Žádné Ma­já­lesy, žádný MMM, žádný Pride průvod. Žádná velká čtyřka. Nic. Zru­šeno.

To ale nevadí, zatím jsem stále na net ne­ho­dil žádné fotky loň­ských roč­níků velké čtyřky akcí. Úprava fotek ne­patří mezi moje nej­ob­lí­be­nější čin­nosti. Takže tady se zpož­dě­ním máte stu­dent­ský Ma­já­les, ten jediný & pravý, mnohem menší, s ko­mu­nit­ním duchem a at­mo­sfé­rou recese. Ne jako ten druhý, což není víc než před­voj giga-kon­certu.

Je to už po­ně­kud dlouho a všechno, co jsem chtěl napsat, se dávno ztra­tilo v zá­vě­jích času, zů­stalo mi tu jen ně­ko­lik bo­do­vých po­zná­mek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz