k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nějaké nahodilé kytky

25. 6. 2020 — k47

Skoro celý dnešek jsem velice in­ten­ziv­ním pře­mýš­le­ním (i když to k ničemu nebude, pro­tože v pátek v nej­bliž­ších dnech se uvidí (věčná nicota si jde pro nás všechny (po­čí­tejte jen s nej­hor­ším (pokud bůh exis­tuje, má se z čeho zpo­ví­dat) a nikdy ne­bu­dete zle pře­kva­peni))) & teď není čas nic psát. Tak tu aspoň máte nějaké pěkné kytky z okruhu sto metrů okolo Cely.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz