k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kos v karanténě

11. 4. 2020 — k47

Další den ka­ran­tény. Další den, kdy se nic moc neděje. Šeď na­ru­šil jen kos, který při­le­těl na­vští­vit bufet Cela.

Kos černý (Turdus merula)

Pře­mýš­lel jsem, že bych se zase stal vlast­ní­kem ně­ja­kého 500mm zr­ca­dlo­vého ob­jek­tivu. Kdysi mi jeden na chvíli patřil, přišlo mi super mít tak ob­rov­ský dosah, ale sta­čilo pat­náct minut a bylo jasné, že pro něco ta­ko­vého nemám vy­u­žití. Teď kdy koukám na ptáky je to ale jiné, možná bych něco na ten způsob upo­tře­bil. 500mm nabízí 2.5× větší při­blí­žení než dlouhý konec beer­canu a vy­chází to per­fektně – po­skytne dost velký odstup, abych ne­klidné ope­řence ne­ru­šil a ne­mu­sel je lákat sítí kr­mí­tek přímo před hlaveň.

Pře­mýš­lel jsem o starém so­vět­ském 3M-5A-MC, který se dá koupit za ro­zumné peníze a podle ohlasů není úplně špatný, nebo makro Ta­mronu. Jeho cena sice za­chází za hra­nice toho, co po­va­žuju za ro­zumné, ale zase umí ostřit asi od metru a půl což by ote­vřelo další za­jí­mavé mož­nosti. Ale pro­tože platí ka­ran­téna, bazary jsou za­vřené a bez ozkou­šení si nic ne­kou­pím, tak se nákup od­kládá.

Pro před­stavu jaký je rozdíl mezi šířkou 200mm a 500mm ob­jek­tivu:


+1: Přidal jsem dva fo­to­gra­fické tagy – ptácihmyz – aby v tom byl po­řá­dek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz