k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kněžice

6. 7. 2020 — k47

Kolik že zbývá druhů brouků k vy­fo­cení, abych je zkom­ple­to­val jako po­ké­mony? Čtyři sta tisíc bez jed­noho? Ještě hodně práce, ale takhle to nebude ubývat. Tahle pru­ho­vaná kně­žice není brouk, ale patří do řádu po­lo­křídlí. He­miptera na­místo co­le­optery.

Kně­žice (Gra­pho­soma li­ne­a­tum)
Kně­žice (Gra­pho­soma li­ne­a­tum)
Kně­žice (Gra­pho­soma li­ne­a­tum)
Kně­žice (Gra­pho­soma li­ne­a­tum)
Kně­žice (Gra­pho­soma li­ne­a­tum)
Pá­te­ří­ček žlutý (Rha­go­nycha fulva)

Zas jsem běhal po za­hradě (striktně v okruhu sta metrů) a snažil se vy­fo­tit kaž­dého živého tvora, který aspoň trochu spo­lu­pra­co­val. Bylo by mnohem snazší nejdřív sub­jekt usmr­tit a pak když spolu s ži­vo­tem ztratí mož­nost ne­spu­lu­pra­co­vat, fotit, ale to mi při­padá ne­spor­tovní. Když to nemůžu udělat s živou mo­del­kou, nebudu to dělat s po­stra­da­tel­ným hmyzem.

Ne­dávno když jsem hledal, co je zač tenhle tvor, na wiki byly hrdě vy­sta­veny dvě krásné fotky v tak per­fekt­ních de­tai­lech, že jsem začal pro­pa­dat trud­no­my­sl­nosti. V po­rov­nání s těmito makro/mikro snímky všechno moje je jen ne­o­hra­bané di­le­tant­ství. Jaký smysl má po­kra­čo­vat? Pak mi pohled sjel na exif data a nálada se zlep­šila. Autor pod­vá­děl. Tedy aspoň dle mých na­ho­di­lých pra­vi­del. Ex­po­zice 0.4s. Tenhle tvor roz­hodně nebyl naživu. (Ten 5× makro ob­jek­tiv za 1000$ taky jistě bodnul.) Moje fotky ne­bu­dou ani zda­leka tak dobré, ale aspoň nemám na rukách krev nebo co vlastně mají brouci místo krve.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz