k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hmyzák

22. 5. 2020 — k47

Když jsem pro­jíž­děl roz­sáh­lou prázd­no­tou kolem cely, při­stál mi na rameni tenhle hmyzák. Vy­pa­dal celkem za­jí­mavě, prťavý, až to bolí (kovová část šrou­bo­váku, po níž leze, má průměr 3 mi­li­me­try.), ale cool. Černé člán­kové tělo, dvě žluté tečky po stra­nách. Zblízka se pak uká­zalo, že na zádech se mu ježí řady drob­ných bodlin a svět­lým pruhem v ose těla pro­sví­talo pul­zo­vání orgánů.

Taky je bžel vidět, že bez blesku nebo dost sil­ných světel a v přímém pro­tisvětle, to není ono. Na ISO 800 fotka šumí víc, než bory po ska­li­nách. Slunce sví­tilo přímo do hlavně, bez slu­neční clony to zni­čilo kon­trast. Když jsem ho pak při­dá­val v dark­table, ze­sí­lilo to nejen kon­trast, ale pře­de­vším i šum. Navíc ex­trémní ořez na de­tai­lech nijak ne­při­dal.

Iden­ti­fi­ko­vat se mi to přesně nedaří, ale vypadá to ±na larvu slunéčka nebo nebo jiného brouka ze slunéč­ko­vité se­branky. Když jsem se díval, co to asi bude, ve srov­nání s fot­kami na netu vy­niklo, jak moc jsou ty moje ka­ta­stro­fické. Pokud chcete lepší makro, za­lis­tujte v ka­te­go­rii makro, něco tam bude.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz