k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nemocný čmelák

3. 6. 2020 — k47

Dneska to bude jen fotka to­ho­hle čme­láka nebo co to je. Ne­hybně seděl na síti v okně, vy­ho­dil jsem ho na balkon, ale ne­le­těl. Jenom pomalu lezl po as­faltu, na­pa­dá­val na jednu nohu, jakoby kulhal. Když už tam byl, vy­táh­nul jsem makro trubky, proč ne, když už se po­volně koupe v za­pa­da­jí­cím slunci.

Na víc není čas. Vět­šina vol­ných chvil stále při­padá té věci + pří­pravě pár článků na DE­AD­BEEF.


+1: Kdyby někdo chtěl vědět, jak se alt-right se­branka z 4chanu staví k pro­tes­tům ve spo­je­ných stá­tech, zdálky to vypadá přesně, jak si mys­líte. Anon z /b/, /r9k/ a /pop/ stojí na straně po­li­cejní bru­ta­lity.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz