k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Blackbird

19. 7. 2020 — k47

Prů­zkum­nému su­per­le­ta­dlu stu­dené války Loc­kheed SR-71 se pře­zdívá blac­kbird. Přímo pře­lo­ženo jako „černý pták“ to zní docela cool, ale blac­kbird je an­g­lické ozna­čení ně­kte­rých ptáků rodu Turdus (fakt, že to v an­g­lič­tině zní jako turd, přejdu), v češ­tině jako kos. Nevím jak vám, ale Loc­kheed SR-71 Kos nezní ani zda­leka tak ne­bez­pečně, jako Blac­kbird.

Jo a tohle je kos za oknem Cely, kdyby někdo tápal, jak to le­ta­dlo vypadá.

Kos černý (Turdus merula)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz