k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vytahaný řetěz 2

12. 9. 2019 — k47

Musím se při­znat, že mě nikdy ne­na­padlo si změřit řetěz jenom metrem. Mám takový ten spe­ci­a­li­zo­vaný měřák, ale nikdy jsem mu moc ne­vě­řil. Často se stá­valo, že ne­dlouho po na­sa­zení zbrusu nového řetězu začal in­di­ko­vat, že řetěz je kri­ticky vy­ta­haný. Ujel jsem přitom jen sto nebo dvě stě ki­lo­me­trů, příliš málo, aby to mělo nějaký vliv.

#černobílá

Teprve ne­dávno mi došlo, že za tyhle ano­má­lie můžou uvol­něné vá­lečky, řetěz sa­motný nemusí být vy­ta­haný a mohl jsem to zjis­tit bez spe­ci­a­li­zo­va­ného vy­ba­vení jen s oby­čej­ným pra­vít­kem. Všechny cyklo-řetězy na pla­netě (když ne­po­čí­táme divné ex­pe­ri­menty ka­bushiki-gaisha shi­mano v se­dm­de­sá­tých letech) mají stej­nou délku článku – půl palce neboli 1.27 cen­ti­me­trů. Dvacet článků od středu osy ke středu osy musí mít přesně 254 mi­li­me­trů. Když se na­táh­nou na 256 mi­li­me­trů, je na čase ho vy­mě­nit. Jed­no­du­ché & není třeba ku­po­vat spe­ci­a­li­zo­vaný ná­stroj.

Nebo ještě lépe: Mějte v záloze nový řetěz a ten sou­časný po­mě­řujte s ním. Když máte řetěz o 110 člán­cích, který se pro­táhne o tři čtvr­tiny článku, od­po­vídá to elon­gaci o 0.6% a je na čase měnit.

Takhle (po­rov­ná­ním s ne­po­sk­vr­ně­ným vzorem) jsem zjis­til, že řetěz, který mi spadl a vedl ke ka­ta­stro­fální kolizi z po­vr­chem země, byl ve sku­teč­nosti v po­řádku, bez známek na­ta­žení, jen s vy­klok­ta­nými vá­lečky a to je pří­jemný bonus.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz