k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vosa a vosík

20. 11. 2019 — k47

Po­dí­vejte, co mi ten­to­krát sedělo na pa­ra­petu. Vosa. A teď nebyla ani moc mrtvá, i když ji k tomu moc ne­chy­bělo. Štouchl jsem do ní a stěží se po­hnula, žádné mávání křídel, žádné divoké vy­hro­žo­vání bi­o­lo­gic­kým bodcem, nic, jen vláčný pohyb asi jako když prstem str­číte do stu­dené mo­de­líny.

Vosík

Podle toho, co jsem se díval, to není vosa jako taková, ale nějaký druh vosíka — mír­ného, ne­agre­siv­ního, spo­le­čen­ského hmyzu. Proto taky ne­do­stal po­drážku. V Cele (dle wiki vosík žije ve sta­rých roz­pad­lých bu­do­vách, což vy­svět­luje, proč za­ví­tal zrovna sem) platí laxní pra­vi­dla cho­vání ke hmyzu a pokud nejde o komára nebo ne­přá­tel­ského pa­vouka s pří­stu­pem k ja­der­ným zbra­ním, vět­ši­nou putují z okna ven bez roz­dr­cení. Život je vždy lepší, když vám mozek někdo ne­vy­tla­čil ústním ot­vo­rem ven.

Vosík
Vosík
Vosík

Tenhle je­di­nec nejen přežil, ale i dostal najíst. Dostal mar­me­ládu vy­teklou z kob­lihy, abych viděl, jak vypadá, když jí. Nevím, co jsem si od toho sli­bo­val. Vy­pa­dal přesně jako do exos­ke­letu za­ko­vaný ži­vo­čich, který nabírá síly pro roz­ho­du­jící útok.


+1: Právě mi došlo, že jsem si pletl chitin a chinin. To první je sta­veb­ním ma­te­ri­á­lem hmy­zích exos­ke­letů & to druhé dodává gin\tonicu tu bá­ječ­nou hoř­kost & zá­ro­veň léčí ma­lárii.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz