k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Zatracenej vítr

12. 3. 2019 — k47 (♪)

Ale jako vážně, tohle je strašný, tenhle vítr může někam táh­nout. Kam se podělo to ne­če­kané pro­to­pla­zi­mické jaro, nevíte? Chtěl bych ho zpátky. Už víc jak týden nad Celou zuří vichřice, jejíž rych­lost jen oje­di­něle padá pod 30 ki­lo­me­trů za hodinu a v tom se nedá jezdit na kole. I když jedu dů­chod­cov­skou dva­cít­kou přímo proti větru, staví se mi do cesty ae­ro­dy­na­mický odpor, jako kdy­bych šlapal pa­de­sát & to není žádná zábava. Ne­u­stále cítím, že bych měl jet rych­leji, mnohem rych­leji, ale nejde to, cestu mi za­hra­zují závěje vzdu­chu. Vr­cho­lem bylo, když jsem vy­jíž­děl malý as­fal­tový ko­pe­ček přímo proti větru a při­pa­dalo mi, jako kdy­bych stál na místě. Plazil jsem se tempem ta­jí­cích le­dovců a stejně jsem snažil zabrat ně­ja­kou ae­ro­dy­na­mic­kou pozici, abych se mohl po­hnout. V tom oka­mžiku jsem se roz­hodl, že radši počkám až se ovzduší uklidní čekám ještě pořád, o sedm dnů poz­ději.

Když o tom tak pře­mýš­lím, tak větry ne­u­stále někam táhnou. Hm. Vy víte, co jsem myslel, žejo…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz