k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

V tunelech 2

24. 4. 2019 — k47 (♪)

Se­stu­po­vali jsme níž a níž do ab­so­lutní tmy a tunely stále ne­kon­čily. Kli­ka­tily se pod světem jako ne­změrný la­by­rint na jehož dně čeká něco straš­li­vého z doby před dě­ji­nami. Ne­ko­nečné schody a žeb­říky, na které nikdy ne­do­lehly pa­prsky slunce, padaly do ne­ko­neč­ných hlou­bek spá­le­ného betonu, prachu a ne­u­vě­ři­tel­ného chladu…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz