k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co se chytlo v síti

17. 6. 2019 — k47

Tro­jice jed­no­du­chých očí na hla­vách hmyzu je divná. Ne­zá­leží, ko­li­krát jsem je už po­řádně zblízka po­zo­ro­val (na tomhle exem­pláři, trochu jsou vidět i na vážce nebo mouše), stále je na tro­jici ocelli mezi slo­že­nýma očima něco zvlášt­ního, nej­spíš fakt, že nejsou v páru.

Tenhle bla­no­křídlý ná­vštěv­ník Cely na hlavě také nese kon­fi­gu­raci 2+3 oči. Podle knihy to bude nej­spíš pi­latka, lumek nebo něco na ten způsob. Pro určení ve­li­kost snadno po­slouží síť v pozadí, která má pe­ri­odu 1.5 mi­li­me­trů.


+1: Po­ří­zeno DIY makro ob­jek­ti­vem & při­padá mi, že tohle řešení není tak ostré jako po­u­žití makro trubky. Po­u­žití spe­ci­ální čočky na­vr­žené spe­ci­álně pro tento účel + dob­rého ob­jek­tivu by asi vedlo k lepším vý­sled­kům Ale kdo to má platit? Já roz­hodně ne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz