k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

The Mighty Boosh

1. 10. 2019 — k47

Dneska jen te­le­gra­ficky: The Mighty Boosh je docela fajn, možná do­konce víc než jenom fajn. Jde o Brit­ský surre­álný sitcom, který na 50% vzešel z mysli Noela Fiel­dinga. Jestli ho znáte (hrál Ri­chmonda v IT Crowd), víte, že jeho mysl je skutku velice surre­álné místo. Teď si to před­stavte ve formě 20 půl­ho­di­no­vých epizod a máte přesný obraz se­ri­álu, který dosáhl kul­tov­ního sta­tutu. Nutno po­dotknout, že za­slou­ženě, pro­tože na The Mighty Boosh je něco ma­gic­kého & při­taž­li­vého, stře­lené pří­běhy, divoce kre­a­tivní, spíš při­po­mí­na­jící proud vědomí a ele­gantní a per­fektně vy­brou­šená slovní ekvi­lib­ris­tika, la­hodné.

Have you ever drank a Bai­leys from a shoe?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz