k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Telegraficky 2

8. 10. 2019 — k47

Dneska to bude te­le­gra­ficky ve dvou bodech:

  1. Nové album od Cult of Luna A Dawn To Fear není nic moc. Kde jsou doby Ver­ti­calu nebo Ma­ri­neru, po jehož po­sle­chu jsem měl chuť si jít na chvíli leh­nout a dát si ci­ga­retu na uklid­nění? Tak moc se mnou za­má­val, tak ab­so­lutní to byl útok na smysly. A Dawn To Fear jsem si jednou po­sle­chl, pár tracků dob­rých, zbytek ne­za­ne­chal dojem. Chybí mu gran­di­ózní nosná myš­lenka, sty­lis­tická idea, kolem které Luna na po­sled­ních dvou albech vy­sta­věla kra­jinu zvuku. Nemá ani agre­sivní ot­ví­rák, který na po­slu­chače za­ú­točí plnou silou v před­zvěsti, co bude ná­sle­do­vat.
  2. Po­slední dobou vás tu ne­ob­la­žuji na­ho­di­lými wi­ki­pe­dic­kými fak­to­idy tolik jako dřív, tak tady máte jeden: Nej­větší hřbi­tov světa je „Wadi-us-Salaam“. Na ploše šesti ki­lo­me­trů čtve­reč­ních jsou tam po­hřbeny de­sítky mi­li­onů těl. Pro před­stavu, Praha 1 má roz­lohu 5.5 km2.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz