k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Šroubek

20. 1. 2019 — k47

Dneska do­sta­nete jen fotku nejmen­šího šroubku na světě, na který se mi po­da­řilo stoup­nout a vrazit ho do bosé nohy. (Dě­ku­jeme moc.)

Mi­mo­cho­dem, po­slední verze dark­table 2.6.0 při­nesla super modul re­touch, který usnad­ňuje od­stra­ňo­vání skvrn na ob­jek­tivu nebo sen­zoru, které jsou tak časté na makro-sním­cích. Ne­mu­sím jako u starého od­stra­ňo­vání skvrn hledat místo se správ­nou tex­tu­rou a od­stí­nem, ale jen tex­tu­rou. Pro­gram barvu upraví tak, aby seděla na na­hra­zo­vané místo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz