k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sony

9. 8. 2019 — k47

Motto spo­leč­nosti sony by mělo být ne­če­kejte zá­zraky, aspoň co se týká divize vy­rá­bě­jící foťáky. S ostat­ními cha­padly téhle ka­bushiki gaisha nemám kon­takt, ale foto divize se ve své ne­ko­nečné moud­rosti vždy blýskne něčím, co má k do­ko­na­losti daleko. Jejich roz­hod­nutí použít horkou botu s extra piny vpředu je jedno z nich. Tato kon­fi­gu­race dis­po­nuje 24 piny, více než horké boty kon­ku­rence, a to je asi dobré, nevím, možná, nej­spíš, prav­dě­po­dobně, k něčemu musí být. Ale zase USB, které umí spojit všechno se vším, není nic víc než čtyři dráty, takže nevím. Kaž­do­pádně proto, že jich tam narvali tolik, jde o za­tra­ceně ma­ličké drátky na tenkém kusu plastu a mají ten­denci k po­ško­zení.

Přesně to se stalo jeden den před Pride, kde jsem chtěl blesk stejně jako loni po­u­ží­vat – piny na botě blesku zo­hý­bané, po při­po­jení hlásí vy­so­kou tep­lotu, takže do­chází ke zkratu, stejně tak piny na TTL kabelu byly po­ně­kud vy­chý­lené z op­ti­mální polohy. Takže nic, díky sony.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz