k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Podvody na soc-netech & diktatura facebooku

— k47

facebook tvrdí, že na potírání a eliminaci bad actors na své síti utrácí víc peněz, než kolik za rok utrží celý twitter. Je to ukázka několika skutečností: Jak gigantická je Zuckova hydra, jak moc si Zuck věří, že dokáže sám korigovat veřejný diskurz a že nějakým zázrakem zůstane mimo hledáček regulátorů (protože vypadá, že se snaží) a za třetí, a to je nejdůležitější, k jak gigantické koncentraci moci došlo pod pokličkou velkého modrého f. Jedna americká firma teď vytyčuje mantinely toho, co je správné a co už zachází za hranu v masivní části online sféry. Normy chování a diskurzu jsou pod palcem hrstky technokratů (FB zaměstnává ±40k lidí a my nemáme žádnou možnost demokratické kontroly nad jeho fungováním). Ti mají dvojaké poslání – jednak propojit každého s každým a zároveň vytvořit byrokratickou síť, která každého váží a soudí, jestli je hoden a jestli nebude odstraněn, ale nebojte, není v tom žádná zaujatost, jen algoritmy, chladné, neutrální a vytvořené hrstkou übermensch technologických pracovníků přesně podle Zuckových pokynů. Co chce Zuck? Nejdřív vyšší ROI, pak demokracii a to jen možná.

Ve světle těchto skutečností se musíme ptát: Nebylo by lepší pro všechny zúčastněné, kdyby namísto rozhodování FB a globálního USA, co je přijatelné a co ne, existovaly lokální federované komunity provozované a spravované jejich členy, které by nastavovaly vlastní meze přijatelnosti namísto centralizovaného plánování silicon valley?

Kdybyste pochybovali, odpověď zní: „ano, bylo by to mnohem lepší.“ Vůbec nechápu, jak nám současný stav, kdy naprostá většina našich životů a komunikace proudí přes jedninou komerční entitu mimo naši kontrolu, připadá přijatelný.

píše k47, ascii@k47.cz