k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sametka podzimní

12. 10. 2019 — k47

Ráno v Cele na stěně po­cho­do­vala tato čer­vená os­mi­nohá tečka. Na­padlo mě, že jsem už dlouho ne­vy­fo­til nic mi­k­ro­sko­pic­kého, mi­li­me­t­ro­vou tečku jsem proto od­chy­til & při­pra­vil studio. Když říkám studio, myslím tím A5 papír a pa­ra­pet. Blesk je od po­slední pride po­ně­kud roz­bitý, špatně snesl ne­u­tu­cha­jící déšť & hrubé za­chá­zení, ostatní světla také stojí za houby & proto se stu­diem stal pa­ra­pet okna + kus papíru jako re­flek­tor.

Pointa? Pa­vou­ko­vec se jme­nuje sa­metka pod­zimní. Po­dí­val jsem se z okna a tam sku­tečně zlátl podzim. Tohle sedí.

Sa­metka pod­zimní (Trom­bicula au­tum­na­lis)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz