k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Pták

14. 2. 2019 — k47 (♪)

Tady máte nějaké ptáky. Proč? Proč ne. Jsou to per­fektní stvo­ření, které se o vás za­jí­mají jen tedy, když z toho pro ně plyne nějaký ma­te­ri­ální zisk. Pokud ne, odletí pryč a necítí žádnou vinu, když se na vás (ob­razně nebo do­slovně) vy­se­rou.

Na ne­sou­vi­se­jící notu: Dneska je Va­len­týn.

+1: Fotky po­chá­zejí ze stej­ného dne jako jep­tiška na útěku nebo mas­ko­vaní hr­di­nové. V po­slední době moc ne­fo­tím a (kromě do­pro­vod­ných ilu­strací pro místní články) se ani ne­sna­žím něco vy­tvá­řet. Foťák sedí na stole a tvoří se na něm jemná vrstva prachu. Všechny mo­delky (& mo­de­lové, přece jenom je rok 2019), které se nutně po­tře­bují vy­svlék­nout před ob­jek­ti­vem, nechť se ozvou na nudez@k47.cz (smaj­lík).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz