k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Špatná strana nuly

6. 1. 2019 — k47

Di­gi­tální čísla s po­hyb­li­vou řá­do­vou část­kou mají podle stan­dardu IEEE 754 dvě nuly—po­zi­tivní a ne­ga­tivní. Stejně tak má dvě nuly i Cel­si­ova stup­nice. Za té po­zi­tivní všechno pomalu taje a za té ne­ga­tivní je země stále po­kryta ledem.

Když jsem dneska vy­ra­zil na kole, velice rychle se uká­zalo, že tep­lo­měr lhal a venku stále pa­no­vala ta druhá nula, ta se kterou jsem ne­po­čí­tal.

Ale už jsem vyjel a ne­chtěl jsem se otáčet a s po­tupou se vrátit do ticha Cely. Po­tře­bo­val jsem pro­táh­nout nohy a zvrá­tit trend ka­ta­to­nic­kých týdnů, kdy jsem bez pohybu ležel v jedné pozici a vážně pře­mýš­lel, jak velké spo­le­čen­ské faux pas by bylo kálet do kouta. Ne­ak­ti­vita začala před­sta­vo­vat pro­blém a na kole jsem se o tom pře­svěd­čil ještě jednou, když mi při šla­pání stehna na­rá­žela do pupku. To a nulová fy­zička.

Jinak to byla zábava zas na dvou kolech. Cesty, zcela po­kryté ledem, ne­bez­pečně klouzaly. V jeden oka­mžik jsem se musel za­sta­vit a upus­tit duše, aby zís­kaly aspoň nějaký grip. Ani potom to ale nebylo zas tak slavné. Každá za­táčka před­sta­vo­vala fy­zi­kální rébus tření a se­tr­vač­ných sil. Ne­sle­těl jsem, ale nechci před­stí­rat, že jsem se byť jen na chvíli cítil sta­bilně. Přišlo mi, jako kdy­bych jezdil cizí pla­netě—fy­zi­kální zákony více méně fun­go­valy, ale nějak divně, jako kdyby byla gra­vi­tace mírně roz­ho­zená.

Než jsem se vy­pletl z ne­u­dr­žo­va­ných cest v okolí Cely na hladký asfalt, kde to bylo možné po­řádně rozjet bez rizika krve na ledu, začaly se ozývat omrzlé prsty na nohou, slunce se klá­tilo na šedými mraky a cestu bylo nutné utnout. Po ledu se jez­dilo hrozně, ne­sta­bilně a na­má­havě, ale přesto dobrý, dávám hod­no­cení 8/10, do­po­ru­čuji, zkuste taky, je to zábava a lidi se na váš dívají jako na exota.


Protip na­ko­nec: Když jez­díte v zimě, utěs­něte si bundu kolem krku. Jinak nabírá vzduch a ten vás bude studit v de­mi­li­ta­ri­zo­vané zóně, kde končí záda a začíná zadek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz