k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #5 (koncert)

27. 2. 2019 — k47

Ná­hodná fotka z ná­hod­ného kon­certu, který se konal před ně­ko­lika lety, byl za­darmo a šel jsem tam hlavně, abych vy­zkou­šel, co dokáže sta­řičká Mi­nolta 50mm f/1.7. Ob­jek­tiv fun­go­val uspo­ko­jivě (poměr cena výkon je ex­ce­lentní, pokud se ne­ští­títe starého skla) & kon­cert se mi líbil víc, než by měl.

Už dlouho jsem na žádném kon­certu nebyl, není zájem, není nad­šení, není ener­gie…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz