k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #4 (únava z kola)

26. 2. 2019 — k47

Jeden z nej­pří­jem­něj­ších pocitů je když se vrá­títe z dlouhé jízdy na kole, osprchu­jete se a pak se do­staví teplá pří­jemná vlna únavy. Není to zas tak strašné, jen si při­pa­dáte bez ener­gie, bez síly, jakoby vy­puš­tění. Leh­nete si do po­stele s tím, že si budete číst. Ale pak sa­mo­volně v po­lo­vině dne usnete, pro­bu­díte se o hodinu nebo dvě zcela svěží & čilí. To je ne­u­vě­ři­telně pří­jemné.

Pak je tu jiná forma únavy. Taky se vrá­títe ze dne v sedle, ale místo spánku-na­vo­zu­jí­cího cel­ko­vého vy­čer­pání vás jen pe­kelně bolí svaly v nohách. Tri­cepsy a kvad­ri­ce­n­psy z únavy pul­zují bo­lestí, ale zbytek těla je stále ve střehu. Nechce se vám spát, s klením a na­dáv­kami belháte zbyt­kem dne a čekáte na oka­mžik, kdy si vás při­vlastní tem­nota. To je mnohem méně pří­jemné & shodou náhod přesně takhle se cítím dneska večer.

brz­dové botky #artefakty
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz