k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #31 - mák

23. 11. 2019 — k47

Proč se v po­slední době celý den jen stěží držím vzhůru, abych pak ve tři ráno na­jed­nou ožil & pro­duk­ti­vita vy­stře­lila stro­pem. Noční sovy to nemají lehké, hlavně v zimě, když chtějí zažít aspoň něco z těch pat­nácti minut šedi pod klen­bou oce­lové oblohy, které máme tu drzost říkat denní světlo, a/nebo přes den fun­go­vat lépe než s efek­ti­vi­tou zombie se zá­važ­nou spán­ko­vou de­pri­vací. Když něco chcete před po­led­nem, jste bar­baři a ne­za­slou­žíte si nic lep­šího než gi­lo­tinu.

Jinak tady máte pěknou kytku tohoto léta, když to venku vypadá jako bez­útěšná šedá pus­tina.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz