k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #29 - Mlha

7. 11. 2019 — k47

Pro­chá­zel jsem mlhou, skrz kterou nebylo vidět na víc jak deset metrů. Mléč­nými opo­nami mě uza­ví­rala do sou­kromé tiché bub­liny světa, jen za­rostlá cesta v roz­bahně­ných polích pod nohama a jinak nic. Když jsem se dostal na stře­chu světa, kde roste osa­mo­cený strom, usly­šel jsem pípání. Zprvu znělo jako při­du­šený zpěv ja­ké­hosi ptáka, ale jak jsem ho po­slou­chal, znělo víc a víc ne­při­ro­zeně. Nebyl vidět jeho zdroj, který se na­chá­zel kdesi v mlze. Od­bo­čil jsem z cesty do bahni­tého pole a vydal se za zdro­jem na­vá­děn jen slu­chem a tam se mlhou pro­chá­zel nějaký chlap s de­tek­to­rem kovů. Hledal po­klady.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz