k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #28 - Podzim

27. 10. 2019 — k47

Nikdy jsem ne­po­cho­pil dvě ka­te­go­rie lidí: Ty, kteří mají rádi podzim a ty, kteří zbož­ňují halloween. V po­slední době se nemůžu zbavit dojmu, že Vennův di­a­gram těchto dvou skupin je kruž­nice. I ne­sne­si­telná vedra jsou lepší než zima a mokro s vý­hle­dem na více zimy a větší mokro.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz