k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #27 - V zemi psů

17. 10. 2019 — k47

Po­sled­ních pár dnů jsem měl dobrou sérii, při­byla sem pře­de­psaná kvóta článků, které nebyly jenom zby­tečné vy­cpávky, ale teď se zase do­sta­vil ten známý pocit. Ne­sná­ším už jen před­stavu, že bych měl napsat jediný řádek. Tolik slov, které mají tak malý dopad na svět. Cítím odpor se za ne­dě­lání a ještě víc, když dělám, ale ne­do­sta­tečně kva­litně. Du­ševní cvi­čení, zavřít oči a opa­ko­vat podle hlasu z kazety: Musíme si před­sta­vit, že je Si­sy­fos šťas­ten.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz