k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #26 - Zastávka v lesích

11. 10. 2019 — k47

Dny po­stu­pují, rok se pomalu blíží ke sklonku, hnusné počasí na spad­nutí, sníh a mrazy za rohem, po­slední slušné dny se musí využít. Po třech týd­nech jsem ko­nečně vy­ra­zil na kole, malý okruh na pro­ta­žení kon­če­tin, sprint ne­kon­čí­cími lesy v okolí Cely, v těchto dnech ob­lé­ha­ných ar­má­dami lidí. Všichni to cítí: smrt zima se blíží a všichni, do­slova úplně všichni, začali dran­co­vat lesy, sbírat po­slední houby před ka­ta­to­nií mrazu, chodit na pro­cházky, vy­jíž­dět na kolech, pouš­tět draky. Uklid­ňuje mě, že všichni lidé jsou v hloubi duše pro­kras­ti­ná­toři. Začnou jednat, až když na dveře bouchá konec sezóny.

Kolem téhle za­stávky jsem jezdil celý rok ve dnech, kdy se za­les­něná kra­jina ne­zdála tak lukra­tivní lokace na hro­madné výběhy. Nikdy v ní nikdo nečeká. Byla ta osa­mo­cená za­stávka před osa­mo­ce­ným ba­rá­kem upro­střed lesů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz