k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #24 - Katedrála vajglů

14. 9. 2019 — k47

Tohle měla být sou­část „pro­jektu“, který jsem rozjel před pár lety, ale pak jsem po­stupně ztra­til zápal, naději a cel­ko­vou touhu žít. Temné dny. Další frag­ment je k vidění jako ilu­strace to­ho­hle článku & jistě jste po­znali pojící téma. Jak si jednou za­čnete všímat ci­ga­ret na zemi, už nikdy ne­pře­sta­nete. Ve měs­tech jsou všude.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz