k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #23 - Don Quixote

4. 9. 2019 — k47

Pra­vi­dlo číslo jedna všech zá­zna­mo­vých médií říká, že čím větší máte disk, tím dřív se zaplní. Jak se uka­zuje, pořád to platí, pro­tože můj hlavní SSD disk zase pře­téká od­pa­dem. Dvě stě čty­ři­cet gi­ga­bajtů vy­brané NAND paměti až po okraj na­pě­cho­vaný pře­vážně RAW fot­kami. Zas na­de­šel čas uklí­zet a když říkám uklí­zet, myslím hlavně mazat.

Ale zase je to pří­le­ži­tost se po­dí­vat do mi­nu­losti & po cestě si něco při­po­me­nout. Tenhle web se k tomuto účelu nehodí, pro­tože tu platí pra­vi­dlo tak­tické vágnosti & paměť mám jako zlatá rybka po těžkém po­ra­nění mozku. Tak třeba zá­znamy z datové bažiny uka­zují, že v roce 2016 jsem byl očumo­vat na re­kon­strukci bitvy na Bílé hoře a od­tam­tud po­chází i tenhle Don Qui­xote.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz