k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #21

27. 7. 2019 — k47

Je to lustr a zá­ro­veň kryp­tický au­to­por­trét.

Asi takhle: Nemůžu udržet vysoké tempo & každý den vy­pro­du­ko­vat zcela zá­sadní článek o zcela zá­sad­ním tématu (čti: aspoň čás­tečně ko­he­rentní blok písmen). Roz­hodně ne v těchto dnech, kdy od­ha­lené oce­lové dráty sa­mo­volně tají a kroutí se jako umí­ra­jící hadi. Při­pa­dám si ob­zvláště ne­u­ži­tečný, víc než ob­vykle, bez ener­gie a ko­gni­tivní ka­pa­city psát. Na druhou stranu ležet na zemi pod lustrem a snažit se přesně trefit jeho osu, je něco, co ještě tak-tak zvlá­dám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz