k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #2 (paranoia)

24. 2. 2019 — k47

Pa­ra­noia je přelud, že na­ho­di­losti kaž­do­den­ního života, jako for­mace holubů za oknem, ob­sa­huje va­ro­vání straš­li­vého smr­tel­ného ne­bez­pečí.

V kon­či­nách in­ter­netu jsem na­ra­zil na citaci někdy při­pi­so­va­nou Wil­li­amu S. Burrou­gh­sovi, jindy jiným lidem: „Pa­ra­noia is the de­lusion that your ene­mies are or­ga­ni­zed.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz