k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #17 (textury)

26. 5. 2019 — k47

Tady máte nějaké pří­jemné tex­tury, aby se ne­řeklo. Nemám na to, abych napsal něco kloud­ného, pro­spal jsem velkou část dne a teď už je pozdě.

Během dlou­hých hodin ve stavu ne­vě­domí se mi vrátil starý známý sen: Někdo mi hackne po­čí­tač, zničí data a já tak ztra­tím všechno, co jsem kdy vy­tvo­řil. Má to celou řadu symptomů, kdy se stroj za­sekne a sám re­star­tuje, aby hned na­bo­o­to­val do jakési pra­staré verze win­dows, která je sama o sobě po­lo­funkční, dojde k dal­šímu re­startu a stroj se nikdy ne­do­stane přes bo­o­to­vací ob­ra­zovku, která dává jasně najevo, že všechno bylo spá­leno na di­gi­tální prach. Sen ob­sa­huje celou řadu in­di­cií, že jde o noční ha­lu­ci­naci – na win­dows jsem nesáhl už hodně roků – ale to, co mě na­ko­nec vy­trhlo ze se­vření iluze bylo chrou­pání ro­tu­jí­cího disku. Pro­tože ten ob­vykle nemám vůbec za­po­jený, pro­tože příliš hučí, jsem si uvě­do­mil, že jsem ve snu a do­nu­til se pro­bu­dit.

Re­a­lis­ticky to vypadá, že kdyby mě někdy trefil ma­l­ware, bylo by to něco na způsob těch spamů, že mě hacker sle­do­val web-ka­me­rou, viděl mě dělat ne­slušné ak­ti­vity u ne­sluš­ných videí a chce pár bit­co­inů, aby to ne­zve­řej­nil. Na­štěstí, že nemám žádné web-kamery.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz