k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #15 (motivace)

6. 5. 2019 — k47

Nějak ne­stí­hám & nemám mo­ti­vaci. Není k tomu žádný zvláštní důvod, jen si při­pa­dám pomalý & ne­po­u­ži­telný. Kadžý den je k ne­ro­ze­znání od toho před­cho­zího. Ve frontě mám fotky z dru­hého Ma­já­lesu (loni) a Mil­lion Ma­ri­hu­ana March (loni), které je třeba upra­vit. Fotil jsem na blízko & s bleskem a v ta­ko­vých pod­mín­kách je třeba pro­vá­dět určité de­li­kátní zásahy. Me­zi­tím se můžete po­ko­chat makro fotkou mouchy ně­ko­lik vteřin před smrtí.

+1: Do­po­ru­čuji vašim očím spo­či­nout na wi­ki­pe­dic­kém se­znamu Ca­te­gory: Cri­ti­cisms of com­pa­nies. Jsou tam všechny naši ob­lí­bení do­zorci lágru – google, fa­ce­book, amazon.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz