k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #13 (pero)

14. 4. 2019 — k47

Pravý gentle­man nasává in­koust z ma­ličké lah­vičky.

Mám rád in­kous­tová plnicí pera. Jde bez dis­kuzí o nej­pří­jem­nější psací ná­stroj, který jsem kdy držel v ruce. Na peru je něco ob­zvlášť uspo­ko­ji­vého jako kdyby šlo o per­fektní formu na­ná­šení pig­mentu na papír, tak jak to ne­e­xis­tu­jící bůh za­mýš­lel. Tedy přes­něji řečeno mám rád jedno plnící pero, pro­tože vlast­ním jen osa­mo­ce­ného je­di­náčka (aspoň který píše).

Je to parker ale ex­trémně levný model navíc vy­hmát­nutý ve slevě. Z před­stavy po­zla­ce­ného pera z X tisíc se mi dělá zle. Pak už nejde o po­ho­dlný ná­stroj, ale pri­márně o symbol sta­tusu, což je bi­zarní a cizí kon­cept. „Po­dí­vejte, vlast­ním tenhle drahý před­mět (auto, te­le­fon, barák, kle­noty, ob­le­čení) a to zna­mená, že jsem někdo.“ Dobrý, ale mě to je jedno. Říká to jenom, že jsi plytký narcis, který nutně po­tře­buje uznání dru­hých, aby se cítil lépe. Užij si zbytek kry­sího závodu.

Všechno je jed­no­dušší, když se člověk zbaví touhy & chtíče (a stane se pouhým po­zo­ro­va­te­lem).

Pře­stanu radši s na­ča­tou ti­rá­dou a na­ko­nec při­ho­dím jeden tip: Černý in­koust. Jak jsme jako mo­derní ci­vi­li­zace mohli být tak slepí, vydat se na zcestí a psát modrým in­kous­tem? Černý pig­ment je pièce de résistance, do­po­ru­čuji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz