k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #12 (nálada)

5. 4. 2019 — k47

Dnešní náladu vy­sti­huje tohle:

Při­pa­dám si po­ně­kud ne­po­u­ži­telně & or­ga­nis­mus vy­u­žívá všechny do­stupné pro­středky, aby vy­já­d­řil silné pre­fe­rence na­chá­zet se v pozici ležmo, ide­álně také bez známek vědomí. Vypadá to, že přeci jen exis­tuje stav příliš mnoho kola. V po­sled­ních dva­nácti dnech jsem do sedla zasedl de­setkrát a to asi bude trochu moc. Nešlo o žádné extra ki­lo­me­try, jen to pro stár­noucí mor­bidně obézní tělo pro­lezlé celou plejá­dou chorob a neduhů před­sta­vo­valo pří­liš­nou zátěž.

Aby bylo jasné, nechci se tu vy­chva­lo­vat. Pointa sdě­lení není „na­jez­dil jsem tolik ki­lo­me­trů, že mi z toho je na umření“, ale „jsem troska & proto je mi na chcípnutí i po ne­pa­tr­ném fy­zic­kém vypětí.“

Mark Be­aumont na kole objel svět za 78 dnů, rych­leji než jistý vik­to­ri­án­ský gentle­man v balónu, a Po­da­řilo se mu tak srazit svě­tový rekord o celou jednu tře­tinu. To jenom, abychom si ne­při­pa­dali, že nám něco jde nebo na něco máme talent.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz