k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Něco se stalo (edice 2019)

29. 4. 2019 — k47

Si­tu­ace je stejná jako ±přesně před rokem: Něco se stalo, ale ne­na­chá­zím se ve stavu – jak fy­zic­kém, ča­so­vém nebo du­šev­ním – abych o tom po­dá­val ja­kou­koli zprávu.

Meetup sku­pina Prague Photo Raid, kterou jsem na tyto akce čirého ší­len­ství a excesu v uli­cích vodil, skon­čila. Pokud chcete být in­for­mo­váni o dal­ších akcích, které se můžou nebo nemusí konat, na­pište na mail raid@k47.cz.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz