k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Moje empatie

28. 7. 2019 — k47 (♪)

Je to vtipné, co ti lidé na­po­ví­dají. Třeba někdo se do­ža­duje „mějte em­pa­tii“. Ale tento někdo je pro trest smrti, po­va­žuje ho za za­slou­že­nou od­platu, jeho idea trestu pro vraha, který unikl oprátce, je to, že se „o něj spo­luvězni po­sta­rají“, a necítí mo­rální zá­brany pro apli­ko­vání ko­lek­tivní viny v tom smyslu, že když se mu něco ztratí, přesně ví, že to vzali ukra­jin­ští děl­níci z buněk u lesa a jde na ně řvát s tím, „oni vědí o čem mluvím“. Není zrovna dva­krát em­pa­tický ke svým bliž­ním spo­lu­ob­ča­nům, ale když je to jeho em­pa­tie, všichni ji musí re­spek­to­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz