k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mikrobrouci

23. 9. 2019 — k47

Pa­ma­tujte, nic nikdy není příliš malé. Kdyby vám někdo tvrdil opak, ne­věřte mu, jen musíte umět správně použít exis­tu­jící vy­ba­vení.

Sku­tečně mi­ni­a­turní ob­jekty (jako tato zrnka pylu) před­sta­vují mak­ro­fo­to­gra­fic­kou výzvu. Fotit něco, co můžete cíleně vzít mezi prsty je fajn, mám tu celou ka­te­go­rii pokusů na tohle téma, ale při­znejme si, je to celkem nuda. Ne­roz­pum­puje to krev v žilách žád­ného mak­ro­fo­tiče, který má aspoň špetku se­be­úcty. Na­proti tomu za­chy­tit něco, co na první pohled není vůbec vidět, je úplně jiná liga. Tihle broučci špl­ha­jící po pa­vou­čích sítích jsou někde na pomezí—dost malí na to, abych si jich vůbec ne­všiml, i když jsem nahým okem zíral na vy­su­še­nou mouchu v pa­vu­či­nách, ale zas ne tak malí, aby bylo třeba ex­trémní op­tické sou­strojí, aby je bylo možné vůbec spat­řit. Přesto lepší sklo by bodlo.

Pra­vi­dlo číslo jedna říká, že nic nikdy není příliš malé, máme jen špatné vy­ba­vení – krátké trubky, ne­do­sta­tečně ostrý ob­jek­tiv a málo světla. Pro tyhle mi­k­robrouky jsem měl, aspoň myslím, na levné pa­de­sátce na­ra­žené zvět­šo­vací sklo a tohle sou­strojí má k do­ko­na­losti velice daleko. Pak to takhle dopadá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz