k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Americký brouk

3. 8. 2019 — k47 (♪)

Na­vzdory svému jménu man­de­linka bram­bo­rová de­vas­tuje víc než jen listy bram­bor. Tohoto je­dince jsem našel, jak si se svými chi­ni­no­vými bratry po­chut­nává na lis­tech rajčat a lilku.

Fun fact 1: Man­de­linka po­chází ze Se­verní Ame­riky a bram­bory z Jižní. Bez in­ter­vence ko­lo­ni­ál­ních sil, by se nikdy ne­po­tkali.

Fun fact 2: U nás se roz­ší­řila až po druhé svě­tové válce. Toho ko­mu­nis­tický režim využil jako pro­pa­gan­dis­tický ná­stroj, kdy pro­hla­šo­val, že ji k nám za­vlé­kají im­pe­ri­a­lis­tičtí agre­soři.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz