k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Americký brouk

3. 8. 2019 — k47

Na­vzdory svému jménu man­de­linka bram­bo­rová de­vas­tuje víc než jen listy bram­bor. Tohoto je­dince jsem našel, jak si se svými chi­ti­no­vými bratry po­chut­nává na lis­tech rajčat a lilku.

Man­de­linka bram­bo­rová (Lep­ti­no­tarsa de­cemli­ne­ata)

Fun fact 1: Man­de­linka po­chází ze Se­verní Ame­riky a bram­bory z Jižní. Bez in­ter­vence ko­lo­ni­ál­ních sil, by se nikdy ne­po­tkali.

Fun fact 2: U nás se roz­ší­řila až po druhé svě­tové válce. Toho ko­mu­nis­tický režim využil jako pro­pa­gan­dis­tický ná­stroj, kdy pro­hla­šo­val, že ji k nám za­vlé­kají im­pe­ri­a­lis­tičtí agre­soři.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz