k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Makro je prokletí

22. 8. 2019 — k47

Jak dobře víte, mám rád makro-fo­to­gra­fii. Přesto se nemůžu zbavit dojmu, že jde o jednu z těch mar­něj­ších forem za­chy­co­vání obrazu. V makru se stále zápolí s ne­do­stat­kem světla, prak­ticky nu­lo­vou hloub­kou os­t­rosti, ne­ko­o­pe­ru­jí­cími sub­jekty, které ne­po­stojí, ale zato se vy­ta­hují svou schop­ností létat a tak po­dobně. Když pak do­sta­nete nějaký ±uchá­ze­jící snímek, není nijak úchvatný a není z něj cítit vy­na­lo­žené úsilí a marné pokusy.

Makro je pro­kletí.

Na druhou stranu má ten bonus, že ne­mu­sím mezi lidi a ne­mu­sím nic or­ga­ni­zo­vat, jen abych pak ztrá­cel čas s idi­o­tic­kým fo­ce­ním mo­delky, která neumí dovřít pusu. (Však znáte ten look, kdy má mo­delka vždy trochu po­o­tevřená ústa, možná ve snaze být se­duk­tivní. Když to vidím, před­sta­vuju si, že má ucpaný nos a musí dýchat pusou.)

Po­dí­vejte na tuhle mušku, má pár mi­li­me­trů na délku, skoro jsem ji ne­vi­děl a od­le­těla za deset vteřin. Mi­zerné malé okno pří­le­ži­tosti, velká náhoda a vý­sle­dek ne­vy­padá nijak svě­to­borně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz