k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Makro objektiv z lupy

25. 5. 2019 — k47

Ještě jednou o tom jak si na koleně vy­tvo­řit skvělý makro ob­jek­tiv z běž­ných před­mětů z do­mác­nosti. Minule jsem tu spe­ku­lo­val, že by ho bylo možné vy­tvo­řit za pomoci lupy, na­místo čočky vy­do­lo­vané z jiného ob­jek­tivu. Ne­chtěl jsem zůstat jen u slov, tak jsem to zkusil a vý­sle­dek je krásný. Jen se na něj po­dí­vejte: ma­nu­ální pa­de­sátka, při­duk­tej­po­vaná lupa (jako bonus po­sky­tuje uži­teč­nou ru­ko­jeť) a stej­nou zá­zrač­nou páskou při­pev­něné domácí světlo. No řek­něte: Není to nád­herné?

Nejde jen o kra­savce na pohled, ale umí i fotit. Vý­sle­dek nej­spíš není per­fektní po­trava pro oči pi­xe­lo­vých ona­nistů s ob­jek­tivy v ceně malého domu na okraji Plzně. Nej­lev­nější makro sklo pro sony, co jsem se díval do ceníků, stojí kolem 12k, takže domácí mo­di­fi­kaci za nula korun čes­kých u mě vy­hrává na celé čáře. Focení není o dra­hých tech­nic­kých po­můc­kách, ale o kre­a­ti­vitě a po­tě­šení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz