k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

DIY makro objektiv s autofokusem za pár korun - fotky

24. 5. 2019 — k47 (♪)

Včera v noci jsem po­sta­vil DIY makro ob­jek­tiv, dnes za světla nastal čas op­tický aparát otes­to­vat & musím říct, že to není úplně špatné.

Kva­lita obrazu šla nej­spíš o něco dolů. Do op­tické cesty jsem vrazil ne zrovna ex­ce­lentní čočku, která zvět­šila (do­slova, jde o spojku, tedy lupu) vady a ne­do­statky exis­tu­jí­cího ob­jek­tivu. Ve vý­sledku snímek má více chro­ma­tické abe­race, ale to nic ne­zna­mená – mám 70-210mm beer­can, v abe­raci jsem se na­ro­dil, fi­a­lová na roz­hraní kon­trast­ních ploch je jak vidím svět.

I když to nemusí být per­fektní, pořád jde o ex­ce­lentní vý­sledky vzhle­dem k do­da­teč­ným ná­kla­dům nula korun čes­kých.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz