k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Bylo hezky, byl jsem na koncertě

16. 11. 2019 — k47 (♪)

A dostal jsem za to taky za­pla­ceno, jestli víte, co tím myslím.

Jedna ba­bička, která špatně viděla, mě po­prosila, abych ji na­smě­ro­val čelem k tri­buně. Zrovna přišla a na­chá­zela se v dost pe­kel­ném místě, kde se mlely ne­ko­nečné davy lidí, při­chá­ze­jící, od­chá­ze­jící a kor­zu­jící, ba­ri­kády těl s transpa­renty, kde bylo tak plno, že si děti a duchem mladí vy­lezli do stromů a po­zo­ro­vali z korun. Také tam vládla umělá ozvěna. Re­pro­duk­tory u pódia a první řada v poli od sebe byly přesně tak daleko, že ozvěna ná­sle­do­vala asi de­se­tinu vte­řiny po první vlně a to zcela zne­mož­ňo­valo po­ro­zu­mět slovům. Chodil jsem kolem dokola a na mnoha mís­tech bylo slyšet per­fektně, ale na jiných, kde na­stá­vala ta ne­šťastná in­ter­fe­rence, nebylo možné za­chy­tit vůbec nic. A když to byla malá žena, která nevidí, šlo o velice ma­toucí si­tu­aci.

Nebudu se tu po­kou­šet o nějaký report nebo sá­hodlou­hou ana­lýzu. Šlo přesně o to, co člověk by člověk čekal, když si přečte noviny. Letná plná lidí, kterým tu něco (v čele s jedním pre­mi­é­rem, který je shodou náhod 4. nej­bo­hat­ším Čechem) trochu smrdí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz